Blog

15 5月 2015

言葉。

親身になって、話を聞いてくれる人。 時には諭してく...
Shiny Happy Day // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
icon-downloadicon-download
 1. Shiny Happy Day // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 2. Moon Bossa // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 3. ガラスの欠片 // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 4. Summer Breeze // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 5. It’s A Beautiful Day // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 6. Chain Story // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 7. Birthday Card // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 8. Sweet Soul // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 9. ひとりの夜 // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 10. いざよい // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 11. Honey // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey
 12. Honey (back track) // Luv2Luv Baby - A Taste Of Honey